Senioren Drumband Mestreech '12

Leden lijst

Boosten, Jan

Tamboer snaredrum

Jan heeft in zijn jeugdjaren als tamboer gespeeld bij Jeugddrumband WVV'28 Maastricht. Op latere leeftijd heeft hij gespeeld als tamboer snaredrum bij R.K. Harmonie St.Caecilia "De Gele Rijders" te Maastricht. Sinds 12-12-2012 is hij lid van de Senioren Drumband Mestreech.

Candel, Jef

Tamboer snaredrum

Jef “trommelde” al vóór de oprichting van de bekende WVV’28 en kon destijds moeiteloos bij hen aansluiten om zo zijn muzikaliteit op dit instrument ten uitvoer te brengen. Helaas moest hij er in 1967 mee stoppen, wegens het overschrijden van de vastgestelde “jeugd-leeftijd”. Er kwam echter na 45 jaar een 2e kans voor Jef: de “Senioren Drumband Mestreech” werd opgericht en hij was er als de kippen bij om zich als lid te melden. Momenteel speelt hij, met veel plezier, als snare-drum tamboer zijn partij en vindt het geweldig leuk bij deze gezellige drumband.

Claessen, Bert

Tamboer snaredrum    

Bert had al vroeg de smaak te pakken en behoorde, samen met een 14-tal andere jongens, tot de eerste jeugddrumbandleden van "Jong Mariaberg" (opgericht in 1956). Na het verlaten van de lagere school, kon hij geen lid meer blijven en is op latere leeftijd alleen tijdens Carnaval nog actief geweest als "trommelaar" bij diverse gelegenheidsbands. In 2015  hoorde hij toevallig van het bestaan van SDM2012. Hij is m .i.v. 1-11-2015 lid geworden van Senioren Drumband Mestreech.


Frijns-Moenen, Trudy

Cymbalen

1e Penningmeester

Huberts, Rob

Tamboer basedrum

2e Penningmeester

Jacob, Giel

Bekkens (Gastspeler)

Jaspers, Francois

Tamboer tenordrum

Loontjens, Willy

Instructeur en Vice-voorzitter

Willy is in 1962, na de oprichting van de Jeugddrumband WVV’28, begonnen als tamboer. Vervolgens werd hij 2 jaren later Tamboer-Maître van deze band. In 1969 studeerde hij, slechts 17 jaar jong, af aan het maastrichts conservatorium als drumband-instructeur! Eind 1962 was hij ook al als tamboer toegetreden tot de drumband van de R.K. harmonie “De Gele Rijders”. Daar bespeelde hij vanaf 1964 zowel dwarsfluit alsook alt-saxofoon. Ook was hij er 15 jaar lang 2  e  dirigent. In 2012, tijdens de reunie van drumband WVV’28 (een reünie ter gelegenheid van het 50- jarig jubileum van deze Jeugddrumband), was hij de initiatiefnemer bij de oprichting van de huidige "Senioren Drumband Mestreech". Vanaf 12-12-2012 tot 4-04-2019 bekleedde hij de functie van Voorzitter en Instructeur.     M.i.v. 4-04-2019 heeft Henny Willems het voorzitterschap van hem overgenomen en blijft Willy hem, als vice-voorzitter, voorlopig nog terzijde staan. Zodoende kan Willy zich nu nóg meer op zijn uitgebreide taak als Instructeur toeleggen.

Rouwenhorst, Ton

Tamboer snaredrum

Ton is als jonge tamboer begonnen bij de jeugddrumband “Jong Mariaberg” en naderhand als drummer verdienstelijk actief geweest in de amusementsmuziek. Zijn muzikale loopbaan heeft Ton afgesloten als slagwerker bij harmonie "De Gele Rijders" in Maastricht. Op 1 jan. 2016 toegetreden als lid SDM2012.              

Schumacher, Peter

Tamboer snaredrum

Peter is in zijn jeugdjaren actief geweest, als tamboer bij drumband "Don Bosco". Daarna is hij er ook enkele jaren als Tambour-Maître opgetreden. Na jaren niet meer actief te zijn geweest, zag hij toevallig een artikel over de Senioren Drumband Mestreech. Dit deed hem besluiten om per 20-11-2013 lid te worden van onze drumband.    

Wijhe van, Jos

Tamboer snaredrum

Jos heeft eveneens in zijn jonge jaren bij jeugddrumband WVV'28 gespeeld als tamboer. Op latere leeftijd ging hij aan de slag bij "De Gele Rijders" op de diep-trom en snaredrum. Op 1-2-2018 is hij lid geworden van SDM'12.

Willems, Henny

Voorzitter

Henny is op 4 april 2019 tijdens de Algemene Ledenvergadering van SDM'12 door het bestuur aan de leden voorgesteld als nieuwe Voorzitter van onze drumband. Tijdens deze vergadering werd hij met algemene stemmen door bestuur en leden aanvaard als onze "voorman" en ingelijfd binnen de gelederen van onze club.

laurent koch 04.11.2013 12:48

leuk om zoveel ouwe knarren te zien ,haha,good zoe jonges..........
lerang koch

Nieuwe reacties

07.10 | 15:14

Uzze website weurd indrukwekkend!

22.09 | 10:55

Hallo, goed opgezet ik vind dit een fantastische manier om het drumban...

17.06 | 23:13

Hartstikke sjiek. Gaon m'ch opgeeve