Senioren Drumband Mestreech '12

Nieuws

Kerstverrassing 2021

Een geweldige verrassing in deze donkere dagen.

De Sint was al weer naar Spanje, maar de Kerstman had toch nog voor een verrassing voor de leden van Seniorendrumband Mestreech gezorgd. En onverwacht stond Hij bij iedereen voor de deur, alsof er geen corona bestond ! Een pakket heerlijkheden, waar het kabinet-in-wording nog een puntje aan kan zuigen. Hartstikke bedankt Kerstmannen, we zullen ervan smullen en wensen jullie ook een paar fijne Kerstdagen en alvast een Super-muzikaal 2022 !! 

_______________________________________

Overlijden van Hub Signet op 25 juli 2021

Hub Signet, lid sinds de oprichting 12 december 2012, is ons ontvallen op 25 juli j.l.
Hub was een gewaardeerd en gerespecteerd bestuurslid van onze SDM. Tevens speelde hij met trots en verdienstelijk de tenor drum.
Hub beheerde onze sympatisantenclub en was altijd inzetbaar bij activiteiten. Wij zullen Hub zeer missen en vaak memoreren tijdens de repetitie avonden.
Hub bedaank.
Wij wensen familie, vrienden en kennissen van Hub veel sterkte gedurende komende rouwperiode.

Bestuur en leden van de Senioren Drumband Mestreech.

____________________________________________________________________________

Helaas waren dit soort activiteiten in 2020 allemaal niet meer mogelijk. Vandaar dat het bestuur had besloten om een “drive-@-home” Kerstpakketten - festival te organiseren. En zo werden de leden op een onverwachte en verrassende wijze verblijd met een prachtig Kerstpakket, voorzien van diverse lekkernijen voor de komende feestdagen. Bijzonder veel dank aan voorzitter Henny Willems en dirigent/instructeur Willy Loontjens, die als volleerde kerstpakketten bezorgers garant stonden voor een, volgens de regels van het RIVM, corona-vrije aflevering aan huis!

____________________________________________________________________________

Nieuwe Voorzitter "Senioren Drumband Mestreech"

In deze bijzondere periode van Corona heeft het bestuur van Senioren Drumband Mestreech -SDM- weinig activiteiten kunnen organiseren voor haar trommelende leden. Voorgaande jaren hadden we o.a. de Drumbandmiddag (Mariaberg 2019-04-14 door KDO); het jaarlijks uitstapje (Lanaken 2019-09-21) met Jeu-de-Boules wedstrijd; het Slagwerkfestival (Kanne 2019-10-06) en in het vooruitzicht een Nieuwjaarsreceptie + borrel (2020-01-09). De enige en voor deze Corona-periode ook meteen laatste repetitie kon nog op het nippertje gehouden worden op 8 oktober 2020.

Dit jaar -2020- Kerstpakketfestival i.p.v. Slagwerkfestival

Verder maakt hij deel uit van carnavalsvereniging “De Sjlaaibök” en is sinds maart 2018 lid van de Gemeenteraad van Maastricht namens de Senioren Partij Maastricht.

Wij verwelkomen Dhr. Henny Willems van ganser harte als onze nieuwe Voorzitter en vertrouwen erop, dat hij onze belangen met verve, zowel intern alsook extern gaat vertegenwoordigen en uitdragen. Het spreekt vanzelf, dat wij hem bij het uitvoeren van deze functie veel succes wensen en hem, waar mogelijk zullen ondersteunen.

Door deze functie-wisseling zal de aftredende Voorzitter, Dhr. Willy Loontjens, zitting nemen binnen het bestuur als Vice-Voorzitter. Hij zal zich hierdoor ten volle kunnen concentreren op zijn andere bezigheid binnen onze vereniging, n.l. die van Instructeur / Dirigent.

Wij danken Dhr. Willy Loontjens héél hartelijk, voor zijn inzet, kunde en geduld alsook voor het zowel muzikaal alsook organisatorisch richting geven aan de Senioren Drumband Mestreech vanaf de oprichting op 12-12-2012 tot zijn terugtreden nu.

________________________________________________________________________     

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Senioren Drumband Mestreech van j.l. 4 april 2019, werd door het zittende bestuur Dhr. Henny Willems (*1954) aan de leden voorgesteld, als de nieuwe Voorzitter van onze drumband. Met algemene stemmen werd hij door het bestuur en de leden aanvaard als onze "voorman" en ingelijfd binnen de gelederen van onze vereniging.

Dhr. Henny Willems (geboren en getogen in Amie, getrouwd, 2 kinderen, 1 kleinkind) is lid van diverse verenigingen en instellingen. Zo houdt hij zich o.a. bezig met de samenstelling van het wijkblad “Amyer Praot” en zingt hij bij vocalgroup “Mes Amie”.

1e Lustrum - Slagwerkgala

Op 9 december vond in de "Oude Harmoniezaal" te Heugem ter gelegenheid van de viering van het 1e Lustrum van de Senioren Drumband Mestreech een groots slagwerkgala plaats, waaraan ook een keur aan korpsen uit de omgeving hun welwillende muzikale medewerking hebben verleend.

Achtereenvolgens traden voor het voetlicht:

Drumband Harmonie St. Michael uit Heugem.

Drumband Harmonie St. Rosa uit Sibbe.

Senioren Drumband Mestreech uit Maastricht.

De Gelegenheidsdrumband Mestreech, bestaande uit leden van verschillende korpsen.

Drumband Koninklijke Harmonie uit Gronsveld.

Koninklijke Fanfare St. Cecilia uit Kanne (B)

Mede door hun enthousiasme en de uitvoering van verschillende soorten drumbandmuziek, gaf deze middag een kompleet beeld van deze tak van muziek maken, die voor menige toeschouwer / luisteraar een ware ontdekking werd.

Een woord van dank aan al diegenen, die deze uitvoering hebben mogelijk gemaakt, is zeer zeker op z'n plaats.      

1e Lustrum - Slagwerkgala

Wil Loontjens, voorzitter en instrukteur van SDM'12 heet de aanwezige leden en hun partners van harte welkom op deze bijzondere feestdag.

1e Lustrum - Slagwerkgala

Nog even het programma van deze dag doornemen en daarna op naar de gezamelijke lunch.

1e Lustrum - Slagwerkgala

Christa en Jos en hun geweldige crew van de "Oude Harmoniezaal Heugem" hebben hun uiterste best gedaan om een uitgebreide en zeer gevariëerde luch samen te stellen en Jan Boosten keurt als een van de eerste gasten de lekkere broodjes en beaamt, dat het hééérlijk is.

1e Lustrum - Slagwerkgala

Nadat een aantal "collega"-muzikanten van korpsen uit Heugem en Sibbe hun kunnen al hadden vertoond, was het de beurt aan SDM'12 om letterlijk "aan de slag" te gaan. Onder uiterste concentratie werd de mars Accentué-II ingezet.

1e Lustrum - Slagwerkgala

Fragment uit de Mars "Accentué-II" gespeeld door de Senioren Drumband Mestreech o.l.v. dirigent Wil Loontjens, tijdens de het Slagwerkgala op 9 december 2018, ter gelegenheid van de viering van het 1e Lustrum. _________________________________________________________________________________________________

Ton Reul benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Namens het voltallige bestuur en alle leden van Senioren Drumband Mestreech: Unne groete Perficia Ton, oug aon Anita en Marco.

Artikel uit  Dagblad "De Limburger" van zaterdag 24 november 2018

Slagwerkgala op 9 december 2018

Verleden jaar in december 2017, was het al weer 5 jaar geleden, dat de “Senioren Drumband Mestreech” werd opgericht.

De idee, om deze drumband op te richten is ontstaan in september 2012 tijdens de reünie van oud-leden van de Jeugddrumband WVV'28.

Niet lang daarna, hadden zich spontaan een vijftiental enthousiaste oud-tamboers aangemeld.

Het doel van onze drumband is, om oud-tamboers van 50+ de gelegenheid te bieden in een ontspannen sfeer en zonder prestatiedrang, hun oude liefde voor drumbandmuziek nieuw leven in te kunnen blazen, middels actieve deelname binnen een tamboerkorps.

Op 12 december 2012 werd zodoende de “Senioren Drumband Mestreech” opgericht.  

Naast het doel samen muziek te maken, is er ruimte om, in een zeer ontspannen sfeer, onder genot van een drankje, ervaringen uit te wisselen en sociale contacten te onderhouden.

Door het aanstellen van een gekwalificeerde instructeur worden de tamboers technieken bijgebracht, welke uiteindelijk zullen resulteren in meer dan verantwoorde uitvoeringen. 

Om dit eerste Lustrum te vieren zou er al in december 2017 een groot slagwerkgala georganiseerd worden, echter mede door de problemen bij de exploitatie van ons toenmalige repetitielokaal in Heer, hebben we dat moeten uitstellen tot 9 december 2018. 

En nu is het dan bijna zover.

Op zondag 9 december vindt er vanaf 14.00 uur in ons nieuwe repetitielokaal (“De oude Harmoniezaal Heugem” Heugemerstraat 76 – 6229 AS Maastricht), een groot slagwerkgala plaats, waaraan ook diverse korpsen uit de regio zullen deelnemen.

In het overzicht AGENDA 2018 kun je lezen, wat er op deze Jubileum-dag zoal gaat gebeuren.

Deelname door SDM aan het districtsfestival in Noorbeek op zondag 23 september 2018

Op 2018_09_23 vond er in Noorbeek een optreden plaats van onze SDM, waarbij het concertwerk “CCC” ( Challence Concert Composition, van de hand van onze instructeur Willy Loontjens) werd uitgevoerd voor een enthousiast publiek.

Onderstaand treft U hiervan de beoordeling aan door Rob Jansen, bondsjurylid van LBT, die tijdens dit optreden als “official” aanwezig was.

Al met al was dit een lovenswaardige uitvoering.

23 september 2018.

Noorbeek, districtfestival drumbands LBT.

Jury, Dhr. Rob Janssen.

Beoordeeld werk : Challence Concert Composition.

Comp.  G.E.W. (Wil) Loontjens

Adagio : Sfeervolle opening. Cymbaal aan de rand spelen ivm voller en opener klank.

Tempo 80 iets te gehaast gespeeld. Accelerando meer versnellen.

Rustiger tempo hierdoor meer contrast met accelerando.

Moderato : Goed van opzet. Triooltjes (flat snare drum) transparant houden.

Allegretto : Maat 23-24 samenspel even wat minder. Tempo strak doorvoeren.

Smooth Jazz : Prima opzet. Begin iets zachter om sfeer in te bouwen.

Hihat in openstand de bekkens minder ver uit elkaar. Hierdoor meer sizzle effect.

Walzer : Piano mag zeker zachter. Nadrukkelijker de rallentando spelen.

mp mag iets zachter. Contrast maat 51-52  f/mp nog effectvoller.

Karakter goed getroffen. Zou wellicht iets meer leggiero mogen. (lichtere aanzet).

Bolero : Prima opzet en opbouw.

Tango : Goed van opzet. sfz soms te sterk. T.o.v. de dynamiek. Niet sterker als forte. Bijv. maat 92-93 flat snare drum en deep snare drum. Maat 104 geen accenten spelen.

Mars : Goed van opzet.  Vanaf maat 130 bij de rallentando samenspel niet helemaal sluitend.

Algemeen : Een strakke uitvoering van alle werken.

Qua balans mogen de snare drums iets zachter en groot slagwerk iets sterker. Iets meer diepgang in de klank. (basedrum)

Techniek netjes gerealiseerd. Het concertwerk wordt zeker met overtuiging gespeeld.

Mijn complimenten voor slagwerkers en instructeur.

Veel succes.

Rob Jansen.

In het evaluatiegesprek nadien, kwamen er nog complimenten voor de individuele groepen tamboers:

De flat snaredrums voor hun techniek. De deep snaredrums voor hun samenspel. De muffled drums voor hun rust. Het groot slagwerk voor hun degelijkheid.

Op de vraag in welke divisie de Senioren Drumband Mestreech zou passen stelde Rob Jansen: vast 2e wellicht 1e divisie. Het uitgevoerde werk Challence Concert Composition zou zeker een dikke eerste prijs verdienen.

 

Op 12 Mei 2016 installeerde onze Senioren Drumband Mestreech zijn beschermheer, in de persoon van Jacques Costongs. Voormalig wethouder en loco-burgemeester van Maastricht. Dit gebeurde tijdens een reguliere repetitie avond in een ongedwongen gezellige sfeer. Wij zijn trots en vereerd dhr. Jacques Costongs in ons midden te mogen begroeten. Wij hopen op een vruchtbare samenwerking met hem. Namens bestuur en leden van de Senioren Drumband Mestreech / G.E.W Loontjens - Voorzitter. ___________________________________________________________________________________________________

Interview

Op Dinsdag 7 Juli 2015 zal er op Falconradio een interview te horen zijn in het radioprogramma "Met het oor op Limburg". Gastheer van dit programma is John Thoma.

Na 2 zeer geslaagde uitvoeringen en het aanstekelijk enthousiasme van de Senioren Drumband Mestreech tijdens het Manus van Allesfestival, zal in het interview de muziek die de drumband speelt en vooral de lol van het samen muziekmaken belicht worden.\

Instructeur Willy Loontjens, trommelaars Theo Signet en Theo Jeurissen en p.r.vrouw Désirée Huntjens, zullen het enthousiasme en de liefde voor drumbandmuziek, proberen over te brengen aan de luisteraars.

Bent u geinteresseerd in drumbandmuziek en wilt u niks missen, stem dan Dinsdagavond 7 Juli vanaf 19.00 uur uw radio af op FM 94.3 Falconradio en luister naar "Met het oor op Limburg".

Het interview zal in het 2e uur van het programma plaatsvinden.

Natuurlijk kunt u alvast eens verder kijken op onze website en ook op onze facebookpagina!

Wij wens u alvast veel kijk- en luisterplezier!

28 Juni 2015:

Deelname Manus van Alles Festival:

Naast kassabemanning door leden van de band, zal er 2 keer een fantastisch optreden verzorgd worden tijdens dit multicultureel festival en wel om:

11.30 uur: Buurtpodium Cultuurplein (Voltaplein).

12.00 uur: Pleintje hoek Franklinstraat-Amperestraat.

Tevens is er de hele dag een informatiestand op het Voltaplein waar u alle informatie kunt krijgen over de Senioren Drumband Mestreech,gadgets te koop zijn, eerdere optredens middels filmopnames kunt bekijken en bij eventuele interesse om de band te komen versterken, wij graag uw gegevens noteren.

Als u dan ook nog de naam van onze mascotte weet te raden, zult u beloond worden met een leuke verrassing. 

28 Juni: Mis het dus niet!!

De Senioren Drumband Mestreech verwelkomt u graag bij één van de optredens of bij de informatiestand op het Voltaplein.

 

 

 21 Mei 2015:

En dan staan onze "Mestreechse jonges"  op het podium van Theater "Het Spui " in Den Haag en geven vol passie een schitterend optreden tijdens Long live Arts voor een enthousiast publiek en in bijzijn van Prinses Beatrix! 
Geweldig gespeeld. Een dag met een sterretje,want genoten dat hebben we,proficiat! 👍

Nieuwsgierig geworden naar de Senioren Drumband Mestreech, klik dan op onderstaande link en bekijk het optreden(ongeveer vanaf 35.20), op:bekijk het gala hier nog een keer. 

Omroep West is de regionale omroep voor het noorden van de provincie Zuid-Holland, actief op radio, televisie en internet

Ook tijdens het Manus van Alles festival op Zondag 28 Juni a.s. zult u de Drumband zien optreden. Reserveer deze datum dus alvast in de agenda!!!!

 

wil loontjens 20.06.2013 15:47

Een aardig begin.

Nieuwe reacties

07.10 | 15:14

Uzze website weurd indrukwekkend!

22.09 | 10:55

Hallo, goed opgezet ik vind dit een fantastische manier om het drumban...

17.06 | 23:13

Hartstikke sjiek. Gaon m'ch opgeeve