Leden lijst


 

Boosten, Jan

Tamboer snaredrum
Jan heeft in zijn jeugdjaren als tamboer gespeeld bij Jeugddrumband WVV'28 Maastricht. Op latere leeftijd heeft hij gespeeld als tamboer snaredrum bij R.K. Harmonie St.Caecilia "De Gele Rijders" te Maastricht. Sinds 12-12-2012 is hij lid van de Senioren Drumband Mestreech.

Candel, Jef

Tamboer snaredrum
Jef “trommelde” al vóór de oprichting van de bekende WVV’28 en kon destijds moeiteloos bij hen aansluiten om zo zijn muzikaliteit op dit instrument ten uitvoer te brengen. Helaas moest hij er in 1967 mee stoppen, wegens het overschrijden van de vastgestelde “jeugd-leeftijd”. Er kwam echter na 45 jaar een 2e kans voor Jef: de “Senioren Drumband Mestreech” werd opgericht en hij was er als de kippen bij om zich als lid te melden. Momenteel speelt hij, met veel plezier, als snare-drum tamboer zijn partij en vindt het geweldig leuk bij deze gezellige drumband.

Claessen, Bert

Tamboer snaredrum    
Bert had al vroeg de smaak te pakken en behoorde, samen met een 14-tal andere jongens, tot de eerste jeugddrumbandleden van "Jong Mariaberg" (opgericht in 1956). Na het verlaten van de lagere school, kon hij geen lid meer blijven en is op latere leeftijd alleen tijdens Carnaval nog actief geweest als "trommelaar" bij diverse gelegenheidsbands. In 2015  hoorde hij toevallig van het bestaan van SDM2012. Hij is m .i.v. 1-11-2015 lid geworden van Senioren Drumband Mestreech.

Custers, Bert

Secretaris (vanaf 15 sept. 2020)
Secretaris "Senioren Drumband Mestreech".

Frijns-Moenen, Trudy

Cymbalen
1e Penningmeester

Huberts, Rob

Tamboer basedrum
2e Penningmeester

Jacob, Giel

Bekkens (Gastspeler)


Jaspers, Francois

Tamboer tenordrum


Jeurissen, Theo

Tamboer snaredrum
Theo is op z’n 12e lid geworden bij de drumband van "De Gele Rijders" in Maastricht.        

De dirigent van het harmonieorkest had al snel door, dat Theo meer kon, dan alleen maar trommelen en stuurde hem naar de muziekschool, waar hij les kreeg van Pieter Janssen (hij behaalde er: 6 graden Klein Trom en 2 graden Concertpauken). Vervolgens zat hij in de klas van Dhr. Wennekers met als resultaat: diploma Directiepartituur op C-niveau. Tot een voorbereidende klas conservatoriumstudie kwam het niet; daar had hij geen zin in! Wel is hij, op advies van Pieter Janssen, als instructeur begonnen bij de jeugddrumband en de leerlingenopleiding van "De Gele Rijders". Vervolgens is hij in Rothem begonnen als instructeur, werd hij er Limburgs kampioen en is in 's-Gravenvoeren (B) instructeur geweest evenals in Zussen (B) bij “Vreugd en Deugd”: een Topdrumband op het hoogste niveau. Hij heeft ook nog 19 jaar Besbas gespeeld bij "De Gele Rijders", waar hij op dit moment achter de concertpauken staat. Sinds 10-07-2013 is hij lid van de Senioren Drumband Mestreech.

Loontjens, Willy

Instructeur en Vice-voorzitter
Willy is in 1962, na de oprichting van de Jeugddrumband WWV'28, begonnen als tamboer. Willy is in 1962, na de oprichting van de Jeugddrumband WVV’28, begonnen als tamboer. Vervolgens werd hij 2 jaren later Tamboer-Maître van deze band. In 1969 studeerde hij, slechts 17 jaar jong, af aan het maastrichts conservatorium als drumband-instructeur! Eind 1962 was hij ook al als tamboer toegetreden tot de drumband van de R.K. harmonie “De Gele Rijders”. Daar bespeelde hij vanaf 1964 zowel dwarsfluit alsook alt-saxofoon. Ook was hij er 15 jaar lang 2  e  dirigent. In 2012, tijdens de reunie van drumband WVV’28 (een reünie ter gelegenheid van het 50- jarig jubileum van deze Jeugddrumband), was hij de initiatiefnemer bij de oprichting van de huidige "Senioren Drumband Mestreech". Vanaf 12-12-2012 tot 4-04-2019 bekleedde hij de functie van Voorzitter en Instructeur.     M.i.v. 4-04-2019 heeft Henny Willems het voorzitterschap van hem overgenomen en blijft Willy hem, als vice-voorzitter, voorlopig nog terzijde staan. Zodoende kan Willy zich nu nóg meer op zijn uitgebreide taak als Instructeur toeleggen.

     

Moetewiel, Jos

Erelid
Jos was 5 jaar actief lid als gewaardeerd tamboer van onze Senioren Drumband Mestreech. Jos heeft helaas wegens gezondheidsredenen per 1 aug. 2018 zijn actief lidmaatschap moeten beëindigen. Het bestuur en leden benoemen Jos dan ook met veel respect tot Erelid. 

Rouwenhorst, Ton

Tamboer snaredrum
Ton is als jonge tamboer begonnen bij de jeugddrumband “Jong Mariaberg” en naderhand als drummer verdienstelijk actief geweest in de amusementsmuziek. Zijn muzikale loopbaan heeft Ton afgesloten als slagwerker bij harmonie "De Gele Rijders" in Maastricht. Op 1 jan. 2016 toegetreden als lid SDM2012.              

 


Schumacher, Peter

Tamboer snaredrum
Peter is in zijn jeugdjaren actief geweest, als tamboer bij drumband "Don Bosco". Daarna is hij er ook enkele jaren als Tambour-Maître opgetreden. Na jaren niet meer actief te zijn geweest, zag hij toevallig een artikel over de Senioren Drumband Mestreech. Dit deed hem besluiten om per 20-11-2013 lid te worden van onze drumband.    

Wijhe van, Jos

Tamboer snaredrum
Jos heeft eveneens in zijn jonge jaren bij jeugddrumband WVV'28 gespeeld als tamboer. Op latere leeftijd ging hij aan de slag bij "De Gele Rijders" op de diep-trom en snaredrum. Op 1-2-2018 is hij lid geworden van SDM'12.

Willems, Henny

Voorzitter
Henny is op 4 april 2019 tijdens de Algemene Ledenvergadering van SDM'12 door het bestuur aan de leden voorgesteld als nieuwe Voorzitter van onze drumband. Tijdens deze vergadering werd hij met algemene stemmen door bestuur en leden aanvaard als onze "voorman" en ingelijfd binnen de gelederen van onze club.

laurent koch 04.11.2013 12:48

leuk om zoveel ouwe knarren te zien ,haha,good zoe jonges..........
lerang koch

Nieuwe reacties

07.10 | 15:14

Uzze website weurd indrukwekkend!

22.09 | 10:55

Hallo, goed opgezet ik vind dit een fantastische manier om het drumband gevoel weer nieuw leven in te blazen.
Heel veel succes, Oud instructeur.

17.08 | 11:10

nieuwe repetitie locatie vanaf 14 augustus : iedere donderdag vanaf 19.30 uur in de harmoniezaal van Heer in de burgemeester Cortenstraat te Heer.

17.06 | 23:13

Hartstikke sjiek. Gaon m'ch opgeeve